POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych jest Marika Wójcicka, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą  pod nazwą Willow Organics Marika Wójcicka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8871799335, nr REGON 366724540, ul. Kłodzka 13a, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

  Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w celu realizacji zamówień złożonych w sklepie oraz w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem sklepu zgodnie z regulaminem dostępnym na https:/w-organics.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym realizacji zamówień składanych w sklepie. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości rejestracji w sklepie, brakiem możliwości składania zamówień oraz brakiem możliwości korzystania z usług sklepu.

Prawa użytkownika:

 • Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania), ma również możliwość zażądać organiczenia ich przetwarzania, ich usunięcia oraz przeniesienia ich na innego administratora. Użytkownik w dowolnym momencie może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

  Kontakt z administratorem umożliwiony jest poprzez adres mailowy: kontakt@w-organics.pl, użytkownik ma również możliwość kontaktu drogą listowną przesyłając oświadczenie na adres siedziby. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika odbywa się zgodnie z prawem.

Podstawa przetwarzania danych:

 • – umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie użytkownika, zmierzające do ich zawarcia (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  – ciążący na administratorze obowiązek prawny (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

  – zgoda użytkownika wyrażona w sklepie:  https:/w-organics.pl (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  – przetwarzanie danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  – prowadzenie marketingu bezpośredniego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  – przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  – badanie satysfakcji klientów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przetwarzania danych:

 • Dane użytkowników są przetwarzane wyłącznie przez okres, w którym administrator będzie posiadał ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, gdy (zależnie od tego co ma zastosowanie): przestanie na nim ciążyć obowiązek prawny zobowiązujący do przetwarzania danych; ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą w ramach sklepu; użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych jeśli to ona była podstawą ich przetwarzania; zostanie przyjęty sprzeciw użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych (w przypadku gdy podstawą ich przetwarzania był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego).

Odbiorcy danych i usługi zewnętrzne:

 • Do możliwych odbiorców danych osobowych użytkownika należą: dostawca oprogramowania sklepu internetowego, podmiot realizujący dostawę zamówień i towarów, dostawca usług płatniczych, biuro rachunkowe, dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe), podmiot zapewniający usługi statystyczne, podmiot zapewniający usługi marketingowe, odpowiednie organy publiczne (w zakresie, w jakim administrator jest zobowiązany do udostępnienia danych). Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Polityka Cookies:

 • Sklep dostępny pod adresem https:/w-organics.pl korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek), które są zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika i umożliwiają korzystanie ze wszystkich funkcji sklepu. Nie powodują żadnych zmian w ustawieniach urządzenia użytkownika, służą zapamiętywaniu informacji o sesji użytkownika, udostępnianiu funkcji sklepu oraz celom marketingowym i statystycznym. Administrator nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

  Użytkownik ma możliwość usunąć pliki cookies korzystając z odpowiednich opcji swojej przeglądarki internetowej, ma również możliwość zablokować wykorzystanie plików cookies. Informacje o zarządzaniu plikami cookies oraz o tym jak wyłączyć ich obsługę znajdują się w pliku pomocy przeglądarki użytkownika (przycisk F1 w przeglądarce).

Uwagi końcowe:

 • Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres kontakt@w-organics.pl.